Asma köprü İnşaat

Asma köprü olarak da bilinen asma köprü, yaya köprüler, kablo köprüler, kule asılı ve her iki taraf (veya köprü köprü üstyapı ana bileşeni olarak kablo her iki ucundaki. demirlemiş azaltma anlamına gelir Modern köprüler genellikle bir kule, anchorage, güverte, ana kablo, kablo, eyer ve diğer ana bölümden kelepçe yok.

Güverte sertlik uygun olarak, katı ve esnek asma köprü asma köprü asma köprü ayrılabilir. Esnek güverte sertleşme kirişli asma köprü ve şekil değişiklikleri, trafik, ancak yaygın olarak kullanılan bir yaya köprüsü (manzara bridge) basit, zararlı güverte kablo s şeklindeki deformasyon yükleme araç altında sertlik olmadan. Katı köprü güverte asma köprü, sertlik sertleşme kiriş ile güçlendirilmiş. Kiriş köprü yapısı için dikey yükleme tabi sertleşme.